Primarne oznake

Za aktivnosti gospodarenja otpadom na području Općine Grožnjan nadležno je komunalno poduzeće „6.Maj“ d.o.o.

Sve informacije o gospodarenju otpadom u JLS možete naći na stranicama društva „6. Maj“ d.o.o.

„6.Maj“ d.o.o.